MFA WHITE


Czas schnięcia:
następna warstwa po 4-6h
pełna odporność po 28 dniach
Ilość warstw:
gruntowanie: 1 warstwa
malowanie: 2 warstwy
Opakowania:
1l/3l/ 5l/10l
Przechowywanie:
+5oC - +30oC
Temp. nanoszenia:
+10oC - +30oC
Wydajność:
jako grunt: 15-20m2/l (na warstwę)
jako farba: ok. 10m2/l (na warstwę)
Zastosowanie:
wewnętrzne
Nakładanie:
szczotka (ławkowiec), wałek, natryskowo
Rozcieńczanie:
jako grunt: max. 100% wodą
jako farba: 10-20% wodą
Zużycie:
jako grunt: 0,05-0,06 l/m2 (na warstwę)
jako farba: 0,1-0,125 l/m2 (na warstwę)