MFA WHITE


Doba schnutí:
další vrstva po 4-6 hodinách
plný odpor po 28 dnech
Počet vrstev:
základní nátěr: 1 nátěr: 2 vrstvy
Balení:
1l/3l/ 5l/10l
Skladování:
+5oC - +30oC
Teplota při aplikaci:
+10oC - +30oC
Spotřeba:
jako půdu: 15-20m2/l (na vrstvu)
jako farba: ok. 10m2/l (na vrstvu)
Použití:
v interiéru
Aplikace:
štětec (široký štětec), váleček, nástřik
Ředění:
jako základní nátěr max. 100% vody
Jako barvu: 10-20%
Zużycie:
jako půdu: 0,05-0,06 l/m2 (na vrstvu)
jako farba: 0,1-0,125 l/m2 (na vrstvu)